Dålig stämning smittar lätt.

Otrevliga kollegor har stor påverkan på arbetsklimatet. Skälet är att vi gärna tar efter ohövligt beteende.
Det kan handla om nedsättande kommentarer, uteslutning eller att någon använder en otrevlig ton. Småtaskiga saker, som är subtilare än ren mobbing, och som faller under radarn för det som är otillåtet.
I Sverige har det gjorts mycket forskning kring mobbing. Där finns en stor medvetenhet i dag. Men mindre systematiska och otydligare otrevligheter kollegor emellan är ett mer outforskat område.
Flera amerikanska studier visar att just ohövlighet mellan människor på arbetsplatsen är en grogrund för grövre former av kränkningar. Därför ville vi undersöka effekterna av den här formen av otrevligheter även i Sverige, berättar hon.
I studien har närmare 6 000 personer svarat på frågor om hur de påverkas av olika former av kränkande beteenden från kollegor. Tre fjärdedelar av de som svarat på enkäten har blivit utsatta för ohövlighet upp till två gånger om året.
Den som blir utsatt tar illa vid sig. Mental ohälsa, minskad arbetsglädje och sämre prestation är exempel på konsekvenser på sikt. Men kanske mer överraskande är att de kollegor som bevittnar ohövlighet gärna tar efter sina arbetskamrater.
Ohövligheten smittar, och det gör att det lätt blir en ond cirkel av otrevligt beteende på jobbet. Att utbredd ohövlighet blir en gynnsam miljö för allvarliga kränkningar och mobbning gör det viktigt att bryta
mönstret. Samtidigt kan diffusa kränkningar vara svåra att upptäcka och därmed också knepigare att komma tillrätta med. Det handlar ju inte om aggressiva kränkningar och trakasserier som det är lätt att peka på.
Men att göra både chefer och personal medvetna om att dåligt beteende faktiskt smittar kan vara en väg att gå. Vet man att ohövlighet kan orsaka en ond spiral låter man kanske bli. De flesta vill inte medverka till en dålig arbetsmiljö. Smittar då inte trevligt beteende i lika hög grad?
Det vet jag inte, men att vara trevlig är förstås ett sätt att inte själv vara med och bidra till en dålig arbetsmiljö.
Amerikanska forskare har i sina studier visat att ohövlighet är ett problem som ökat på arbetsplatserna de senaste åren. De pekar på förklaringar som stress på grund hårt bantade organisationer, högt tempo och osäkra arbetsförhållanden.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s