300 självmord varje år

Antalet självmord per år i Sverige till följd av dålig arbetsmiljö uppskattas till 300. Det är förstås en siffra som är omöjlig att fastställa exakt, men den ger ändå en fingervisning om storleksordningen på problemet. 300 är fler än vad som dör i trafiken. Dubbelt så många som dör till följd av bristande fysisk arbetsmiljö. Och medan den fysiska arbetsmiljön går att mäta, reglera och kontrollera så är den psykiska svårare att mäta. Men det är ändå den som sticker ut i statistiken.

Varje månad läser vi om den accelererande sjukskrivningen till följd av stress och utmattningssymtom. Efter belastningsfaktorer är sociala och organisatoriska orsaker den vanligaste orsaken till arbetsrelaterad sjukdom.  40 procent av alla sjukfall hos Försäkringskassan rör psykiska sjukdomar, och den vanligaste diagnosen är akut stressreaktion. I synnerhet drabbas kvinnor.

Arbetsrelaterad psykisk ohälsa påverkar helt enkelt  hela samhället:  statens budget,  arbetsplatser,  familjer och anhöriga. Men framför allt: den kostar människoliv.

Grupper som har en ökad risk för självmord är dels de som arbetar inom hierarkiska och stressfyllda organisationer, så som polis, sjukvård, försvar, räddningstjänst eller präster. Framför allt polisen tycks vara en extra utsatt arbetsplats (exempelvis larmade Polisförbundet hösten 2013 efter att åtta anställda hade tagit sina liv).

Rörande mobbning på arbetsplatsen har man kommit avsevärt längre i Norge än i Sverige. Vid misstänkt arbetsplatsmobbning görs i ett tidigt skede en extern utredning där alla parter hörs. Redan i detta skede är det viktigt att visa att den mobbade tas på allvar (en vanlig konsekvens är annars att den mobbade måste bära bevisbördan själv och riskerar att förvandlas till en bitter rättshaverist). Föreligger mobbning måste åtgärder sättas in.

Vi måste engagera oss ännu mer i frågan och skapa fler åtgärder och bättre rutiner som förenklar men framförallt minskar mobbning på arbetsplatserna runtom i landet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s