VI BEHÖVER TA ETT STÖRRE ANSVAR

De lagändringar som gjorts senaste åren gör att polisen får större möjlighet att agera mot mobbning och kränkningar på nätet. Jag hoppas därför att både poliser, lärare och föräldrar tar med sig detta och att vi alla kan hjälpas åt i kampen mot mobbning och trakasserier, både på internet och i våra skolor.

Min förhoppning är att fler nu ska våga anmäla och kunna lita på att polisen går vidare.

Många av Sveriges barn och unga ser varje år fram emot att börja skolan, återförenas med sina klasskamrater och lära sig nya saker i den kommande årskursen. Tyvärr vet vi att detta inte gäller för alla. För många börjar den första dagen tillbaka i skolan med ångest och en klump i magen. Det handlar om barn och ungdomar som inte bara återvänder till undervisning och klasskamrater, utan även till sina mobbare och dagliga plågoandar.

Ännu tvingas alltför många växa upp i en otrygg skolmiljö där kränkningar, hot, konflikter och mobbning är en del av vardagen. Färska siffror bekräftar problemen. De senaste undersökningarna visar att 29 procent av eleverna i årskurs 3-6 och 19 procent i årskurs 6-9 i kartläggningen någon gång under det senaste året har blivit kränkta av en annan elev på skolan. Det leder till ett stort lidande och konsekvenserna blir i en del fall livslånga.

Mobbningen är och förblir ett av de största hoten mot ungas välbefinnande under skoltiden och ibland även långt därefter. Trots att lärare och föräldrar blivit allt mer medvetna om problemet och att det i dag läggs stort fokus på hur vi behandlar andra människor i skolan, hittar mobbarna nya metoder att trakassera och hänga ut sina offer.

Under de senaste åren har den tekniska utvecklingen gjort att Sveriges skolor har kunnat ta nya, viktiga och välkomna steg när det gäller att använda tekniken i den vardagliga undervisningen. Tyvärr medför den nya tekniken även nya arenor för mobbning och trakasserier. I sociala medier och chattprogram har ungdomar länge kunnat diskutera med varandra och om varandra utan att vuxenvärlden varit inblandad. Det dröjde inte länge innan nätet även blev en arena dit även den organiserade mobbningen flyttade.

I takt med att sociala medier och olika communities vuxit har även nätmobbningen utvecklats. I dag ser vi exempelvis så kallade ”hatgrupper”, som enskilda ungdomar bildat mot någon av sina ovänner. I dessa grupper hängs enskilda personer ut och andra kan gå in och skriva nedvärderande kommentarer och ”gilla” varandras kränkande inlägg.

Tidigare har det varit mycket svårt för polisen att ingripa mot detta och internet har av många föräldrar betraktats som ett laglöst land. Riksdagen har röstat igenom regeringens proposition angående de brottsbekämpande myndigheternas tillgång till elektronisk information. Lagändringarna innebär bland annat att polisen i fortsättningen kan få del av abonnemangsuppgifter och uppgifter om vem som har en viss IP-adress även när det gäller brott som inte kan förväntas leda till fängelsestraff, till exempel många av de hot och trakasserier som unga utsätter andra unga för på nätet. Tack vare det kan vi nu se fram emot att polisen kommer att ha bättre förutsättningar att identifiera och lagföra den som gjort sig skyldig till brott.

Detta är en viktig del i att stå upp för våra barn och ungdomar och visa att våra lagar även gäller i den digitala världen. Det handlar inte om att begränsa någons yttrandefrihet utan om att stå upp för vars och ens rätt att inte utsättas för hot, kränkningar eller andra typer av trakasserier.

Tidigare har antalet anmälningar om den här typen av brottslighet via nätet varit få och i de fall anmälningar har skett har polisen ofta lagt ner utredningarna med hänvisning till att det inte gått att klarlägga vem som begått brottet. Vår förhoppning är att fler nu ska våga anmäla och kunna lita på att polisen går vidare med anmälan. Detta är inte bara viktigt för alla dem som blivit drabbade utan i förlängningen även för att stärka förtroende och tilltro till rättsväsendet.

Jag hoppas därför att såväl poliser som lärare och föräldrar tar med sig detta och att vi alla kan hjälpas åt att skapa ett Sverige med betydligt mindre mobbning och trakasserier, både på internet och i våra skolor.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s