VEM MOBBAR OCH VEM BLIR MOBBAD?

VEM BLIR MOBBAD?
Dan Olweus beskriver de som utsätts för mobbning i två olika personlighetstyper; Det passiva mobboffret och det provocerande mobboffret.

Det passiva mobboffret är ofta en lugn och känslig person. Det handlar ofta om en person som är osäker, stillsam med dåligt självförtroende. Man drar sig hellre undan vid en konflikt, oavsett om det gäller former av tyst, verbal eller fysisk mobbning. Det passiva mobboffret är ofta svagt på många sätt. Man blir ofta väldigt ensam och har väldigt få vänner eller inga alls och man skapar hellre kontakter med vuxna människor.

Det provocerande mobboffret karaktäriseras ofta av att ha ett hetsigt humör och vill ofta ge igen. Man är ofta störande, provocerande, okoncentrerad, sticker ut i mängden, anses ofta som besvärlig och en del anses också höra till gruppen som är hyperaktiv. Det provocerande mobboffret hör även till den grupp som ofta mobbar de som är svagare än de själva. Dessa mobboffer blir ofta inte riktigt sedda så mycket som de behöver och vuxna tycker dessutom att de är besvärliga och de får redan här en negativ stämpel.

Dessa två typer av mobboffer förekommer överallt, enligt Olweus. Det är svårt att upptäcka det passiva mobboffret när det handlar om verbal och tyst mobbning, eftersom denna individ oftast väljer att gå undan vid en konflikt. Det gäller att som god ledare och pedagog inte blunda för denna form av mobbning. Det provocerande mobboffret är mer synliggjort
då det ofta handlar om självförsvar, verbala trakasserier och störande uppförande. I dessa sammanhang ingår ofta hela klassen och påverkas. Läraren måste våga konfrontera och ta konflikter i dessa sammanhang och inte blunda för pågående trakasserier.

VEM MOBBAR?
Den som mobbar kan ofta identifieras av följande gemensamma drag, enligt Olweus. Han påpekar också att nedan redovisade karaktäristiska drag hos en mobbare skall ses som huvudtendenser.

– En mer positiv inställning till våld än den generella eleven.
– Ett stort behov av att dominera och trycka ner andra, man hävdar sig genom att utöva makt genom våld, hot, och får därmed sin vilja igenom.
– Den som mobbar är ofta fysiskt starkare, särkilt i förhållande till mobboffret självt.
– Man är ofta hetsig och impulsiv, och har svårt för att ta ett misslyckande.
– Man har ofta svårt att följa regler.
– Man har ofta en hård jargong och visar ingen förståelse för den som blir utsatt.
– Man uppträder ofta aggressivt mot sin omgivning, både emot vuxna, lärare och föräldrar.
– Man är duktig på att prata sig ur olika situationer.

Många tror att mobbaren är en svag individ i form av egenskaper som osäkerhet, och ängslan under ytan, men enligt forskningar som gjorts ser det inte riktigt så ut. Mobbaren är ofta en självsäker och orädd person i botten och kan jämföras med en genomsnittselev vad gäller själv uppfattning. Mobbaren omger sig också ofta med några få anhängare som deltar i mobbningen, populariteten bland dessa mobbare varierar.

Enligt den danska författaren Helle Höiby finns en lång tradition vad gäller arbete mot mobbning på svenska skolor. Det är en uppgift som aldrig kan ta slut. Enligt Höiby startar mobbning som ”skoj”, som kan definieras med begreppet mobbning när det upplevs negativt av den som blir utsatt för det. Att hamna i konflikt är vanligt bland både vuxna och barn. Men när konflikten är ojämn och parterna inte är lika starka fysiskt eller psykiskt handlar det snarare om övergrepp än om konflikt.

Dan Olweus forskningsresultat visar på att mobbaren ofta har en låg grad av osäkerhet och ängslan. Höibys resultat visar också på att mobbaren löper fyra gånger så stor risk att senare i livet hamna i kriminalitet.

Man beskriver en mobbare som en individ som fått för lite kärlek och omsorg, för stor frihet och för lite gränser, varpå man har brist på
empati och liten eller ingen inlevelseförmåga.

När man tittar vidare på olika forskningsresultat gjorda både i Sverige och utomlands skiljer sig resultaten vida åt.
Frågan är hur man på ett bättre sätt kan identifiera mobbaren och den mobbade för att kunna skapa en bättre mer jämlik definition för åtgärder även om individerna alltid skiljer sig åt?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s