STÖDMATERIAL LÖSER INTE SJÄLVMORD BLAND UNGA

Självmorden i Sverige minskar, men inte bland unga. Därför har nu Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen valt att introducera ett stödmaterial för att fler självmord bland unga skall kunna utredas.

 

Varför har då inte självmord följts upp tidigare?

Det bör rimligtvis vara så att om man undersöker och analyserar en viss problematik och dess bakomliggande faktorer enklare borde kunna hitta metoder för att förhindra att liknande problem upprepas – eller är jag ute och cyklar?

I dag följs merparten av alla fall där unga tagit sitt liv inte upp, eftersom personen inte sökt hjälp inom sjukvården före. De flesta barn och unga kommer dock i kontakt med kommunala verksamheter, som skola eller socialtjänst. Nu kan även dessa instanser, med hjälp av stödmaterialet, göra så kallade händelseanalyser av självmorden.

Stödmaterialet vänder sig i första hand till chefer och beslutsfattare inom kommunala verksamheter. Initiativet till en händelseanalys efter ett självmord tas av en person som har mandat att förändra den aktuella verksamheten, till exempel en rektor i en skola eller en socialchef. Fakta som beskriver händelsen samlas in, orsaker identifieras och åtgärdsförslag utarbetas, som sedan följs upp och utvärderas.

Förhoppningen är att utredningarna ger kunskap som kan vara värdefull för att förebygga nya självmord.

Min andra fråga är då hur man resonerar när kommuner, skolor och socialtjänst som redan springer på knäna med ex. den ökande psykiska ohälsan i stort, nedskärningar och andra problem som är kopplat till deras verksamheter skall kunna följa upp dessa livsavgörande frågor ?

Borde inte en externt ihopsatt utredning bekostad av Folkhälsomyndigheten och/eller Socialstyrelsen verkligen gå till botten med det här problemet? Detta är ett ständigt ökande problem! Ett problem där barn och ungdomar med hela sin framtid framför sig väljer att avsluta sitt eget liv.

ÄR STÖDMATERIAL ER LÖSNING???

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s