Så förebygger du mobbning på jobbet

9 procent av den svenska arbetskraften uppger att de varit utsatta för någon form av ”personlig förföljelse” enligt statistik från Arbetsmiljöverket. Samtidigt har antalet anmälningar till Försäkringskassan om arbetsrelaterad ohälsa till följd av kränkning och mobbning ökat från 600 fall år 2010 till dryga 1150 anmälningar 2014.

Ohälsa till följd av mobbning på jobbet ökar lavinartat varje år. Företag måste börja att skapa en handlingsplan för att förebygga mobbning på arbetsplatsen och hur man som chef eller person i annan ansvarsposition ska agera när det faktiskt inträffar.
Det är viktigt att företag sätter upp riktlinjer för vilka grundläggande värderingar som ska råda för det sociala livet på arbetsplatsen och därefter vågar att agera fullt ut när man upptäcker fall av mobbning.

 

Det finns flera skäl till att ta frågan om mobbning på jobbet på allvar. Förutom rena samhällsekonomiska vinster i form av färre långtidssjukskrivningar och fall av arbetslöshet, måste vi fråga oss vilket arbetsliv vi egentligen vill ha och vilka normer som ska få råda?

Bristande hantering kan öka problemen

Med utgångspunkt i verkliga fallbeskrivningar måste man lära sig att skilja på mobbning från vanliga konflikter, hur arbetsgivaren bör jobba långsiktigt för att motverka mobbning, men också hur både den utsatta och personer i ledande positioner bör handla när ett mobbningsfall uppdagas.

När en medarbetare berättar att han eller hon blivit utsatt, är det viktigt att du som chef är förberedd och vet hur du ska agera. Bristande hantering kan öka problemen och mobbningen kan i värsta fall eskalera. Som företag behöver man alltså skapa dessa riktlinjer i förebyggande syfte. Att upprätta en handlingsplan först när det förekommer mobbning på arbetsplatsen är som att bygga upp ett brandskydd under pågående brand, säger Stefan Blomberg.

Så känner du igen mobbning

Det finns ett antal frågor man bör ställa sig för att avgöra om det faktiskt rör sig om mobbning eller en ”vanlig konflikt” på arbetsplatsen. Bland annat bör man utreda:

  • Om personen är utsatt för en eller flera aktörers kränkningar?
  • Om det finns en inbyggd makt- och statusskillnad, där den utsatte befinner sig i ett tydligt underläge?
  • Hur länge den upplevda exponeringen pågått och om kränkningarna är systematiska?
  • Om problemen verkar eskalera?

En arbetsmiljöfråga?!

I grund och botten är mobbning idag en arbetsmiljöfråga som vi måste ta på allvar. Det är en fråga som ytterst den högsta chefen i organisationen är ansvarig för. Dock saknar samhällssystemet viktiga pusselbitar i form av tydliga lagar och regelverk för att förebygga mobbning på jobbet. Detta måste förändras omgående innan fler människor drabbas och går under!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s