ÄR DET VANLIGARE MED MOBBNING PÅ ARBETSPLATSER INOM VÅRD OCH UTBILDNING

Arbetsplatsmobbning visar tendenser på att vara vanligare inom utbildnings- och vårdsektorn. Min personliga åsikt är att det kan vara kulturen på arbetsplatsen som är en bidragande orsak till det, alltså vilken typ av beteende man accepterar och tillåter och hur man tar itu med saker.

Förstås spelar också bakgrundsfaktorer en roll. Det är den typen av verksamhet som har utsatts för stora förändringar. Det finns brådska och stress och då kan tröskeln för mobbning bli betydligt lägre.

Den vanligaste typen av mobbning är ofta frågan om att baktala och att ifrågasätta kollegans sätt att arbeta. Kritik som känns obefogad. Och exempelvis inom vårdbranschen så är det många som upplever att arbetsbördan blir för stor, att man får för många krävande arbetsuppgifter på sig.

Det kan ju vara så, att om det har blivit en norm att man beter sig på ett visst sätt som inte uppfyller de regler och bestämmelser som finns inom organisationen, och någon gör dom synliga, så kan det hända att den personen utsätts för mobbning. Det kan också hända att det har funnits lite lösare regler inom en arbetsgemenskap och så kommer en ny chef på plats som inför striktare regler. Då kan den nya chefen uppfattas som en mobbare.

Samtidigt tror jag att det är viktigt att fundera på hur man tar upp saker på arbetsplatsen. Hur man ger kritik och tar emot den? Har ni några bra tips?

Det finns fall där anställda inte vågar lyfta fram oegentligheter med sin chef. Om inte man vågar eller kan ta upp saker med sin närmaste chef, så ska man ta upp frågan med en högre uppsatt chef. Man kan också kontakta facket eller arbetsmiljöverket.

Ibland kan tröskeln att ta upp saker vara hög. En del upplever att det är svårt att ta upp saker då man är rädd att bli illa bemött och att situationen förvärras. Samtidigt kan chefer också berätta att anställda kan vara ovilliga att ta upp jobbiga saker. Då är man ju i en svår situation.

Det är en utmaning att skapa en bra arbetsmiljö, där de anställda vågar att ta upp saker och att de i så fall känner att de blir sakligt bemötta, att saken utreds och att alla blir hörda. Utredningen ska vara så objektiv som möjligt. Konflikter uppstår alltid och det är ingen negativ sak. Men det är viktigt att man kan lösa konflikterna. Man ska ha klara och tydliga mål och kunna diskutera hur arbetet löper och hur det ska organiseras.

Det är också viktigt att diskutera öppet på arbetsplatsen, vilket typ av beteende som är önskvärt och vad det är som vi inte ska acceptera. Att ha klara spelregler för vad som är ett professionellt beteende är ett måste i alla företag oavsett storlek.

Hur ser det ut på din arbetsplats?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s