Hur kan vi på bästa sätt förebygga mobbning i skolan?

Jag har under en längre tid ej varit aktiv i bloggen av flera olika anledningar. Främst därför att mitt arbete mot mobbning tar all min tid vilket gjort att jag vill prioritera det och lägga min energi där. Dock efter en vecka i Almedalen så har jag bestämt mig för att återuppta mitt skrivande och mina tankar då det var just det som många under veckan nämnde – att de just tycker om att följa mitt arbete samt läsa mina tankar och då ofta ifrågasättandet av det arbete som görs för att förhindra mobbning idag.

Därför tänkte jag skriva en lite kontroversiell text där just ifrågasättandet lyfts fram. Det viktiga för mig i dialogen är att väcka tankar och dialog. Att konstruktivt lyfta fram saker som inte fungerar så bra som de kanske borde anser i alla fall jag vara en viktig del i utvecklingen av det fortsatta arbetet mot mobbning – eller vad tycker ni?

Visste ni att trots mobbning mellan barn, ungdomar och vuxna är ett allvarligt problem i vårt samhälle finns det väldigt lite forskning om vilka åtgärdsprogram som faktiskt fungerar bättre än andra.

Skolverket genomförde under 2011 en undersökning av åtta åtgärdsprogram som då flitigt användes mot mobbning: Farstametoden, Friends, Lions Quest, Olweusprogrammet, SET, Skolkomet, Skolmedling och Stegvis. Slutsatsen av denna undersökning var emellertid nedslående. Skolverket konstaterade i samtliga rapporter att de, i sin helhet, inte skulle rekommendera något av dessa program för att förebygga mobbning.

Därför tänkte jag ta tillfället i akt och beskriva KiVa, ett av världens mest effektiva anti-mobbningsprogram, enligt nya vetenskapliga studier.

VAD ÄR DÅ KiVa?

KiVa är ett evidensbaserat program för att förebygga mobbning. Det började utvecklas redan 2006 vid Åbo universitet i Finland och togs i bruk tre år senare 2009. Under det första året som KiVa pilottestades minskade mobbning med hela 40 procent i de skolor där det användes.KiVa-Skola-lyprl-4ysq0-cfzq7

Idag har omkring 90% finländska grundskolor registrerat sig som användare av programmet. Detta motsvarar cirka 2500 skolor. De finska skolornas deltagande finansieras av att programmet säljs utomlands. Att vara registrerad innebär dock inte per automatik att skolan bedriver ett aktivt anti-mobbningsarbete.

Men jag ska berätta mer om det senare…

Internationellt testas och tillämpas KiVa just nu i USA och flera andra länder i Europa. I Sverige har programmet använts i Lerums kommun 2011-2012 med framgång.

Vad är det då som skiljer KiVa åt jämfört med andra åtgärdsprogram. KiVa har ett antal utmärkande särdrag och målsättningar som jag nu skall försöka att förklara:

Helhetssyn: KiVa strävar efter att påverka gruppen, inte enbart individer. Mobbning ses ur detta perspektiv som ett systematisk problem med orsaker på flera nivåer – individ, klassrum, skola etc. Precis som den mobbades skolkamrater kan vara en del av problemet kan de också bli en del av lösningen. En grundprincip i programmet är att alla bär ansvar för det gemensamma välbefinnandet på skolan.
–  Mångsidigt och praktiskt material: I programmet ingår allmänna och specifika åtgärder. Allmänna åtgärder riktar sig till alla elever på skolan i form av KiVa-lektioner, interaktiva läromedel (anti-mobbningsinriktade dataspel), uppgifter och diskussioner. De består också av  information till skolpersonal och föräldrar. Målet med dessa åtgärder är att påverka gruppens normer och förebygga mobbning genom aktivt lärande. Specifika åtgärder är sådant som tex. utredning av akuta mobbningsfall, individuella diskussioner med elever som varit iblandade i fallet, samt uppmuntran till gruppen att skydda utsatta elever från fler anfall.
– Drar nytta av den virtuella läromiljön i form av åldersanpassade dataspel: Dessa hjälper eleverna repetera viktig anti-mobbningsinformation, göra övningar och få direkt feedback i kontexten av spel och lärande.

KiVa skriver tex. på sin egen hemsida att de har som målsättning att inte vara bara ett övergående 1-års projekt, utan en bestående handlingsmodell i skolors antimobbningsarbete.

VAD SÄGER DÅ FORSKNINGEN?

I en studie gjord i år med 7000 elever från 77 grundskolor i Finland fann man att KiVa bidrog till signifikanta förbättringar av den psykiska hälsan hos de barn i årskurs 6 som var mest utsatta för mobbning. Ökad självkänsla och minskad depression hos eleverna var ett annat resultat. En av forskarna som ledde studien kommenterade att: “Regler om nolltolerans straffar elever, men lär dem ingenting om mobbning. KiVa är mer effektivt genom att det lär eleverna att vara snälla mot varandra”.

En omfattande metaanalys av 53 olika anti-mobbningsprogram från världen över fann att KiVa var ett av de mest effektiva.

En doktorsavhandling, som utvärderade KiVa i dess inledande fas, fann att graden av effekt varierade mellan olika årskurser. Forskare säger att “Programmet fungerar bättre på lågstadiet än i högstadiet”. Detta kan delvis bero på att ungdomar i högstadiet har ett mer negativt förhållningssätt till vuxna och mobbade än yngre elever.

KiVa-programmets egna utvärderingar visar på en långsam men positiv trend i minskningen av mobbning i skolorna i Finland.

Bilden visar att drygt 16 procent av eleverna uppgav att de var blev mobbade i skolan vid starten av KiVa-projektet år 2009. År 2015 hade den siffran sjunkit till 12 procent. Under samma period minskade också antalet elever som uppgav att de mobbade från omkring 11 till under 6 procent.

KRITIK FRÅN ELEVER

KiVa-programmet har också fått en del kritik under de senaste åren. I huvudsak från elever och ungdomar som gått på skolor där programmet använts.

En av de viktigaste punkterna i kritiken tycks vara att vissa skolor registrerar sig till programmet för att få kalla sig en “Kiva-skola”. Utåt sett kan detta ge sken av att skolan bedriver ett aktivt anti-mobbningsarbete. Men så är inte alltid fallet.

Både professorer och vuxna menar dock att det beror på att skolan inte tillämpar KiVa på rätt sätt eller i tillräcklig utsträckning.

SAMMANFATTNING

Vad vill jag då säga med detta? Måste man för att på bästa sätt kunna förebygga mobbning i skolan använda program och insatser med en hållbar vetenskaplig grund? KiVa är ju ett evidensbaserat anti-mobbninsprogram som enligt flera studier visat sig leda till positiva resultat.

JAG HAR NÅGRA FRÅGOR TILL ER?

Är de antimobbningsprogram som används i Sverige evidensbaserade?

Vem ”kvalitetssäkrar” dessa?

Varför samarbetar vi inte mer i arbetet kring mobbning, både inom landet och över gränserna?

Den viktigaste faktorn för att motverka mobbning är att alla deltar, och för att komma till rätta med problemet måste hela skolklassers normer och regler förändras.

Vad är era tankar och reflektioner?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s