Kategoriarkiv: Psykisk ohälsa

Levnadsvillkoren för unga har blivit hårdare

När vi ställt om klockan till sommartid får vi ljusare dagar. Efter en lång och mörk vinter anar man att det äntligen kommer en vår.

Men trots naturens alla under känns våren som en tung årstid för många. Vårtrötthet kan göra att folk får ångest och blir deprimerade. Just april är faktiskt månaden då flest människor begår självmord i Sverige. Våren kommer med höga förväntningar, man ska ju vara glad och lycklig. Är man inte det kan det upplevas värre än någonsin.

Pressen från alla håll är väldigt hård. Det är helt enkelt lätt att känna att man inte duger. Varje dag är det sex unga som gör allvarliga självmordsförsök för att de inte vill leva längre. Och varannan dag är det en ung människa som tar sitt liv. Det är en skrämmande statistik som måste förändras.

Ungas levnadsvillkor har blivit mycket hårdare. Splittrade familjer, betygshets i skolan, arbetsgivare som inte vill ta emot dem och att få egen bostad är bara att drömma om. Planerna för framtiden spricker och inget blir som man tänkt sig. Då är det lätt att tro, att det alltid kommer att vara så hopplöst.

Landets läkare är eniga, den psykiska ohälsan bland unga ökar mest av alla hälsoproblem. Många är deprimerade, utbrända, har självskadebeteende eller sömnproblem som kan leda till självmordstankar och självmord.

Men självmord går att förebygga. Det är ingen som egentligen vill dö, det är bara att man inte orkar leva just då. Vi måste bli bättre på att se när människor inte mår bra. Lika naturligt som när någon drabbats av hjärtstopp måste vi lära oss vad vi kan göra och hur vi ska ingripa för att rädda liv. Våga lägga oss i, våga fråga hur någon mår, våga sträcka ut en hand. Första hjälpen kan börja med att bara lyssna och ge stöd.

Till sist… har riksdagen beslutat om en nollvision för självmord. Precis som i trafiken. I Sverige tog drygt 1 500 personer livet av sig 2014. Fyra självmord om dagen. I trafiken omkom 260 personer det året.

Skrämmande statistik, men tyvärr är detta verkligheten!

VARFÖR VÅGAR VI INTE PRATA OM SJÄLVMORD?

Det är inte självklart att fråga en närstående om man misstänker att en funderar på att ta sitt liv, trots kunskap om att det kan rädda liv.

Det gäller särskilt personer 18–29 år, varför är det så?

Varför vågar man inte fråga? Vi har en hel del kvar att göra för att bryta detta tabu och slå hål på myter kring självmord. För att bryta tabun och förebygga självmord – måste vi bärja prata om det. Gör vi det dessutom när en person är extra sårbar kan det rädda liv.

Enligt en undersökning som gjorts i målgruppen 18–79 år kan man påvisa följande resultat:

– En av tre uppger att det är mycket troligt att de skulle fråga en person i deras närhet om man misstänker att personen funderar på att begå självmord. Omkring 2 av 5 svarar att det är ganska troligt.

– Personer i åldersgruppen 18–29 år uppger i högre grad att det inte är särskilt eller inte alls troligt att de skulle fråga.

– Samtidigt uppger nästan samtliga (93 procent) att man tror att det i samtliga eller vissa fall går att påverka en person som bestämt sig för att ta sitt liv.

Vi ser alltså tydligt att vi på alla nivåer i samhället behöver hjälpas åt för att skapa bättre förutsättningar för att våga prata om självmordstankar – i skolan, på arbetsplatsen i det privata och i det offentliga rummet. Vi behöver öka kunskapen kring självmord, vad självmordstankar betyder och vad man som närstående kan göra.

Väldigt många människor har någon gång i livet haft självmordstankar. Tanken på självmord som ett slags utväg ur det som just nu känns outhärdligt finns hos många. Men vi talar sällan om det. Det borde vi göra. Om vi gjorde det så skulle fler veta att den dödslängtan man känner i stunden också kan vara en längtan efter ett bättre, mera uthärdligt liv. Möjligheten att få stöd och hjälp, akut i stunden och för dem som behöver det, på längre sikt är livsavgörande.

Varje år fattar 1 500 personer i Sverige beslutet att ta sitt liv. Många som tar livet av sig lider av depression och ångest. Depression påverkar verklighetsuppfattningen så djupt att det kan vara mycket svårt att se annat än fullständig hopplöshet. Depression kan ha många orsaker såväl inre som yttre.

Gemensamt för dem alla är att de ofta är möjliga att behandla och förändra. Många människor med återkommande depressioner lär sig att känna igen tecknen och vet vad som kan hjälpa dem genom krisen. De vet också att allting kommer att se annorlunda ut på andra sidan av det som just nu ter sig nattsvart.

Men alldeles för många människor får inte det stöd de skulle behöva och ser ingen annan utväg än att ta sina liv.

Att antalet självmord och självmordsförsök inte minskar utan tvärtom bland unga visar tendenser att öka, är djupt oroande och borde leda till omedelbara insatser på många områden. Det behövs såväl bättre och mer samordnad kunskap som effektivare och mer tillgänglig vård. Och sist men inte minst förebyggande arbete. Vi vet att självmord kan förebyggas, varför gör vi inte det?

Varför vågar man inte fråga om man misstänker att en person funderar på att ta sitt liv?

Många verkar ha kunskapen om att det är möjligt att få en person att ändra sitt beslut. Ändå är det få som tror sig om att våga fråga.

Att tala om självmord kommer inte att ”väcka den björn som sover”, det uppmuntrar i stället till att tala om känslorna och känns ofta som en lättnad. Det är endast genom att samtala med personen om vad det är som pågår som denna kan motiveras till att söka den hjälp som behövs.

Antidepressiva läkemedel kan öka självmordstankar hos unga

Antidepressiva läkemedel leder till en dubblerad risk för unga att bli aggressiva och få självmordstankar, jämfört med vuxna. Det visar en genomgång av flera studier som danska forskare har gjort. Den danska studien har gått igenom 70 europeiska studier, som tittat på flera olika typer av antidepressiva medel.

 

Antidepressiva läkemedel är ofta mycket bra, men de kan också ha biverkningar i form av aggressivitet, impulsivitet och till och med självmordsförsök. Det är oerhört viktigt att barn och unga människor är under uppsikt av specialister när de behandlas, och att behandlingen kompletteras med psykologiska metoder.

Bland de cirka 2000 barn, ungdomar och unga vuxna som deltog visar forskarnas genomgång att de unga hade en dubblerad risk för självmordstankar och aggressivitet när de fick antidepressiva medel. Detta jämfört med hur de vuxna reagerade på samma tabletter.

Man tror att detta beror på hjärnans utveckling, men ingen vet säkert. Man tror att den unga hjärnan reagerar på ett annat sätt än den vuxna hjärnan. Trots detta skrivs antidepressiva tabletter ut i större utsträckning nu än tidigare.

Andra studier visar att antidepressiva medel kan hjälpa personer från att låta bli att begå självmord, men på individnivå kan det vara svårare att dra korrekta slutsatser

Det borde verkligen satsas på att göra en bred studie och djup analys av myndigheter i Sverige för att få kunskap om vilken behandling som verkligen fungerar och är bra för unga.