Kategoriarkiv: Statistik

Föräldrar kan arbeta mer mot nätmobbning

Mobbning på internet följer barnen dygnet runt och ligger kvar länge, ibland till allmän beskådan. Vuxna kan göra mer för att motverka detta.

Föräldrar måste prata mer med sina barn om livet på nätet, och på ett naturligt sätt. Det är något som vi vanligtvis glömmer bort i vardagen.

De barn och unga jag har haft kontakt med senaste åren mår särskilt dåligt av att bli utsatta på nätet, och det handlar oftast om att det blir en spridning av det hela och att det ligger kvar länge på nätet. Det jobbigaste för offren är framförallt att man oftast inte kan ta bort de inlägg som gjorts.

37 procent av tjejerna och 27 procent av killarna säger att de blivit kränkta någon gång det senaste året visar enkäter till barn och unga som gjorts under 2016. Personligen tror jag dessa siffror är extremt missvisande.

För det första ger den statistik som huvudmannen samlar in från skolorna en skev bild angående omfattningen av kränkande behandling. Det kan vara så att skyldigheten att rapportera enbart fångar en liten del av allt som skulle kunna betraktas som kränkningar. Det som blir huvudmannens statistik är förmodligen toppen av ett isberg, under ytan finns den stora mängden. Undersökningar gjorda med anonyma elevenkäter skulle troligtvis ge en mer sanningsenlig bild av omfattningen.

Vuxna, både i rollen som exempelvis lärare eller som förälder, kan nog känna att det är svårt att prata med barnen om mobbning och veta vad som händer i deras liv. Men mycket handlar om kommunikation. Det som är viktigt är att prata med barnen. Man ställer frågor om basket eller fotboll, men vad man gör på nätet pratar man inte så mycket om. Man måste få in det i samtalet.