Kategoriarkiv: Utbildning

Har ni koll på nätets alla förkortningar?

Vokabulären på internet är ofta fylld av förkortningar och kodord. Det kan vara svårt att förstå allt som skrivs och de uttryck som används.

Ordlista:
ADDA – lägga till någon/något som vän/kontakt
BLOCKA – stoppa/stänga ute/blockera någon eller något
(en person, ord och bild)
BLOGG – förkortning av ordet webblogg som är en form av dagbok på nätet. Kan handla om vad som helst.
CHATTA – att tala i realtid med någon på nätet via textmeddelanden (tex. via msn)
NÄTET – samma sak som Internet
SAJT/COMMUNITY – socialt nätverk eller mötesplats på nätet. Ofta finns
tjänster som gästbok, blogg, intern e-post (mejl), bildgalleri, kompislistor
GOOGLA – söka information på nätet med sökmotor till exempel Google

GROOMING – att via nätet ta kontakt med minderåriga i sexuellt syfte
IRL – In Real Life det vill säga ”i verkliga livet” istället för på nätet
SMILEYS – uttryckssymboler, även kallade ”emoticons”. Indikerar sin- nesstämningar i sms, text- och e-postmeddelanden (mejl). 🙂 glad, 😦 arg/ledsen, 😉 flirtig

Unga använder ofta förkortningar i sina chattar, till exempel:
ROTFLMAO – ”rolling on the floor, laughing my ass off”
PLZ – ”please”
ISF – istället för
BRB – Be Right Back; betyder jag återkommer

Fyll gärna på med egna förkortningar som ni tycker att det är viktigt att andra känner till.

ATT FÖRELÄSA GÖR IBLAND ONT

Att dela med sig av sina innersta tankar när man föreläser är ibland både skrämmande och utvecklande. Det är stor skillnad på att stå och utbilda en grupp människor jämfört med att visa sin sårbarhet och sina känslor.

Varje gång jag pratar om min bakgrund gör det ont i bröstet, samtidigt som det får mig att växa varje gång. Jag tror att många personer med samma personliga inriktning på sina föreläsningar många gånger känner igen sig och vet exakt vad jag pratar om. Ni känner säkert också igen känslan av utsatthet och ibland även det fördömande som ibland, förmodligen oftast ogrundat infinner sig.

Att väcka känslor och skapa en inre debatt bland lyssnarna är det som driver mig att dela med mig av det som ofta gör ont och har lämnat djupa spår inombords. Jag är oerhört tacksam över att jag får arbeta med det jag gör, och varje chans som ges att hjälpa någon annan är det absolut viktigaste.

När jag tänker på de hundratusentals barn och vuxna som varje år blir utsatta för mobbning och kränkande särbehandling infinner sig hundratals tankar i mitt huvud. Känslan av att kunna leva sig in i varenda en av dessa är både värdefullt i relation till förståelse inför deras situation, men är samtidigt också fruktansvärt tungt att bära på.

Många pratar om hopplösheten i ett ”krig” som inte kan vinnas. Med vad innebär egentligen att vinna i denna fråga? Tanken på att ge upp pga av att omfattningen av problemet är enormt, ogreppbart och ständigt föränderligt är ingenting som skrämmer mig. Om ALLA bara skulle ge upp skulle inga väggar alls stå kvar, och hela huset skulle rasa samman.

Alla NI som kämpar därute, ge inte upp – kampen är inte förgäves, den är bara lång!

KNAPPT 4 DAGAR KVAR

Nedräkningen har pågått länge och nu börjar det närma sig. Idag skickas första pressreleasen ut till media och inom kort öppnar vi upp våra dörrar så att ni kan ta del av Make a Change första steg i kampen mot mobbning.

Med drygt 20 eldsjälar från norr till söder som brinner för hjärtefrågan och förändring, vet jag att vi kommer göra skillnad. Den stora utmaningen tror jag personligen kommer att bli kommunikationen med en del av dem som redan arbetar med ämnet. Det känns tyvärr i vissa fall som att starka  åsikter förhindrar kommunikation mellan personer och organisationer som idag arbetar med mobbning. Jag hoppas kunna övervinna detta och skapa en större vilja för både stora och små aktörer inom ämnet att samarbeta på nya sätt.

Min och Make a Change vision är att vara en plattform där vi i synergi med varandra kan samla oss som kämpar. Organisationer, föreningar, företag, privatpersoner och alla Ni som brinner för att minska mobbning, kränkningar och utanförskap i Sverige. Genom kommunikation, utbyte av kunskap, ny statistik och forskning samt allas erfarenheter är jag övertygad om att vi tillsammans kan nå mycket längre.

Mobbning för oss handlar inte om att bygga varumärken eller kampanjer, för oss handlar det om att våga angripa problemet på nya sätt och så länge statistiken ökar, det finns begränsningar i dagens arbete samt att vi motarbetar varandra kommer vi inte att lyckas bättre än vad vi gör idag.

Med det sagt hoppas jag att vi får möjligheten att diskutera detta vidare med just Er som är nyfikna på vårt arbete, ser fördelar i att fler samarbeten skapas samt ser möjligheter med en samlad kraft i kampen mot mobbning!

 

Den 1 Januari startar Make A Change – en innovativ icke-vinstdrivande förening som kommer arbeta mot mobbning och utanförskap. Vi kommer att arbeta med utbildningar, seminarier, stipendier, rehabiliterings – och forskningsprogram för att hjälpa barn, ungdomar och vuxna.
För frågor och samarbeten vänligen kontakta oss via kontakt@makeachange.se För media och pressfrågor vänligen kontakta oss via media@makeachange.se
Facebook: Make a Change
Hemsida: www.makeachange.se

 

 

 

 

 

18 DAGAR KVAR

Antalet självmord ökar, psykisk ohälsa ökar och utanförskapsproblemen ökar. Vi måste stå enade i kampen och våga ifrågasätta samt pröva nya metoder. Jantelag och kunskapsprestige är inte längre acceptabelt då framgången inom ämnet visar motsatser i debatten.

Människor kommer alltid tycka olika och det är helt ok så länge vi inte låter hatet styra våra känslor. Vi måste bara lära varandra acceptans och öka vår förståelse för olikheter. Lyckas vi med detta har vi nått en bra bit på vägen!

Som alltid så springer tiden fram och det är knappt 3 veckor kvar tills Make a Change äntligen skall träda fram efter flera månaders förarbete.

Vi är många som arbetar inom organisationen och alla spelar en väldigt viktig roll för det arbete vi skall utföra och de mål vi vill uppnå. Vi ser alla fram emot att föra djupare dialog med samhället och övriga organisationer som arbetar mot mobbning bland både barn och vuxna.

Vår mission är att vara den samlade kraften i kampen mot mobbning, och för detta krävs högt till tak och en öppen dörr. Jag tror att ordet tillsammans aldrig har varit viktigare än nu.

 

 

Mentor Sverige

För er som inte känner till Mentor Sverige är de en ideell organisation som jobbar med mentorskap för unga mellan 13 och 17 år.

Igår tillbringade jag kvällen med utbildning för att få mer information om deras verksamhet då jag under 2016 själv kommer att engagera mig som mentor åt någon som behöver mer stöd och support.

För er som har tid över och vill stödja barn och ungdomar vill jag varmt rekommendera er att ansöka i egen regi. Tusentals ungdomar behöver mer stöd i samhället och vi kan alla erbjuda lite av vår tid för att de ska få en bättre vardag.

KOMMUNIKATION EN KOMPLEX LEKTION

Idag har jag tillbringat en hel dag på Försvarsutbildarnas utbildningskontor på Karlavägen tillsammans med Criscom.

Sven Sigling som annars är en av mina kollegor i Bilkåren och Hovstallet höll idag i pekpinnen för att guida oss genom retorikens ”lagar och regler”.

Kommunikation är verkligen en invecklad sak att lära. Ännu svårare är det att få de personer som lyssnar intresserade och påverkade av det du vill förmedla. Retoriken sträcker sig 1000-tals år tillbaka i tiden, och även om Aristoteles teorier och fakta inte håller idag gör hans analys av just retoriken och hur den påverkar människor det än idag.

Med tanke på dagens snabba utveckling och modernisering av hur vi kommunicerar ökar också möjligheten till missförstånd. Nästa gång du pratar med en vän, din lärare eller lyssnar till vad någon annan har att säga. Granska orden och döm inte personen för snabbt. Ibland kan det som initialt visar sig vara helt olika åsikter, vara precis det motsatta.

 

”Konsten att tråka ut är att berätta allt.” – Voltaire

För lite kunskap i vuxenvärlden

Enligt barnombud behöver föräldrar ta mer ansvar för vad deras barn gör på nätet på fritiden. Är det för mycket begärt?

Vi vet att många ungdomar blir kränkta på nätet. Samtidigt är det vanligt att de inte pratar med sina föräldrar om det. Varför?
Jag tror att en viktig del i att motverka nätmobbning är att öka föräldrarnas medvetenhet. Det finns överlag för lite kunskap i vuxenvärlden. Barnen blir väldigt ensamma på internet. Vi behöver lära barnen att det varken är okej att skrika något fult i korridoren eller på internet. Det är samma sak fast i olika arenor. I dagsläget accepterar dock många unga att tonen är hårdare på nätet.
Nätkränkningar är också väldigt vanligt förekommande bland vuxna. Nästan var tredje i åldern 31–40 år har känt sig kränkt någon gång enligt en undersökning från Ungdomsstyrelsen.
Det är ju inte barn som dödshotar Zara Larsson. Hur ska vi kunna begära mer av barnen om inte vuxna sköter sig?
Många barn och ungdomar får rådet att sluta med sociala medier.
Nätmobbning går ofta hand i hand med annan typ av mobbning. Det betyder att den mobbade blir retad i skolan – och att kränkningarna sedan fortsätter på nätet under fritiden. På ett sätt har det blivit mycket svårare eftersom det inte finns någon fristad längre. Innan internet kunde man gå hem och sedan vara i fred. Dessutom, om någon är elak rakt i ansiktet är det oftast få som hör. Men på Instagram och Facebook ser kanske halva skolan det.
Ibland ger föräldrar rådet att barnen ska sluta logga in på sociala medier. Men det är inget bra alternativ. Det är en så stor del av barn och ungas liv. Det är som att säga att de inte ska umgås med andra.
När nätmobbningen sker på fritiden blir det delvis föräldrarnas ansvar, tycker jag då det ofta sker på helger och lov.
Det krävs också att skola och polis samarbetar.
Inte bara i Sverige eftersom många av de här sidorna inte är svenska. Just nu är det en gråzon, eftersom sajterna inte alltid tar sitt ansvar. Om man tar Facebook som exempel vet jag inte hur många sidor som jag har anmält genom åren. Och då får jag ofta anmäla flera gånger innan något händer. Ibland gäller det rena hatsidor och ändå får jag svar av Facebook att sidan har granskats och godkänts.