Etikettarkiv: featured

Presentation av Make a Change inför Prinsessan Sofia

Att kliva in på slottet är alltid en speciell känsla och trots att jag varit där vid ett flertal tillfällen då kopplat till mitt engagemang i Bilkåren har denna dag varit en speciell dag.

Jag har idag haft den stora äran att få presentera organisationen för Prinsessan Sofia och det var ett mycket personligt, ärligt och uppskattat möte. Prinsessan är en mycket jordnära person som brinner för att förändra. Det som gjorde mig gladast är att vi eftersträvar exakt samma saker med vårt arbete och jag hoppas att vi kan fortsätta vårt arbete mot gemensamma mål tillsammans framöver ❤

Hennes stora engagemang och innovativa drivkraft kommer att skapa nya bra sätt för att angripa nätmobbning.  ‪#‎makeachange‬

 

Hur många är egentligen mobbade?

Vi pratar ofta om och får höra att det är drygt 60 000 barn som blir mobbade varje år. Vi får också höra om insatser från vissa åtgärdsprogram som hävdar att mobbning minskar med upp till 24% på de platser där dessa utförs.

Långsiktigt verkar dock inga åtgärder i dagsläget ha någon långvarig effekt vilket också nya forskningsrapporter påvisar. Siffrorna talar sitt tydliga språk då vi inte ser någon tydlig minskning. Hur kommer det då sig att vi fortsätter i samma spår som tidigare?

Varje år spenderar alltså skolor miljontals kronor på program som ur ett forskningstekniskt perspektiv inte håller måttet till 100%. Med detta sagt vill jag ändå säga att jag ändå tror att vissa åtgärder fungerar alldeles utmärkt på många ställen runtom i landet. Men kanske då snarare att det i grund och botten handlar om hur programmen tas om hand av de ansvariga lärarna och ansvariga på plats. Är det rimligt att ställa krav som ändå kanske inte efterföljs?

Rätta mig gärna om jag har fel men om inte en skola eller en arbetsplats har ett gemensamt mål, en hållbar plan och samma mål när det gäller arbetsmiljö är det omöjligt att uppnå förändring. Varenda person måste ta exakt samma ansvar, ha lika mycket kunskap eller ha viljan att lära sig osv.

När vi sedan fortsätter bryta ner problematiken och landar i ämnet nätmobbning börjar det bli väldigt svårt för mig att greppa. Här står vi inför ett gigantiskt problem som dessutom involverar stora miljardföretag, människors olika beteenden, ansvar hos föräldrar osv. En stark gemensam nämnare som jag kommer arbeta hårt för är just utbildning av skolor och lärare när det kommer till ny teknik och sociala medier. De flesta skolor jag har kontakt med bekräftar just detta. Inte många lärare vet tex vad ”420” betyder, ej heller vad en ”Orre” är trots Instagram upproret som skedde i Göteborg

Vad säger då statistiken och forskningen om nätmobbning? Rapporter visar att var tredje ung har blivit utsatt för kränkningar i sociala medier och sex procent uppger att de är nätmobbade, det motsvarar 1-2 elever i varje klass. Nu pratar vi alltså enbart om barn och ungdomar, inte om vuxna där problemet garanterat är minst lika stort.

Med det sagt kommer vi då in på vuxenmobbning vilket är ett problem som ökar lavinartat i samhället med gigantiska kostnader för samhället till följd av sjukskrivningar etc. När man letar efter siffror på hur många som kan tänkas vara utsatta hittar man siffror som sträcker sig från 200 000 ända upp till så många som 650 000 vilket är en skrämmande siffra.

Ett av de största problemen med vuxenmobbning är att ingen tar ordentligt ansvar för denna typ av problematik. Chefer som missbrukar sin position får idag utreda sig själv vid en anmälan, utsatta på arbetsplatser blir ofta förflyttade till en annan avdelning och mobbaren hittar ett nytt offer att ge sig på utan reprimand. Den mobbade har dessutom ofta väldigt svårt för att få stöd från de olika instanser som är viktiga och som oftast den enda vägen man har att gå som utsatt. Företagshälsan, försäkringskassan etc har idag ett väldigt luddigt förfarande som tyvärr ofta leder till att den utsatte står där handfallen utan varken sig ersättning, arbete eller hjälp i slutändan.

Att vuxna skall kunna ta hand om sig själva är en mening som i dessa sammanhang verkligen har fått en stark innebörd.

Vad vill jag då påvisa med detta inlägg? Jo, att jag är väldigt tveksam till alla de siffror som vi idag ofta lutar oss emot då problematiken är så komplex. Räknar vi tex in normalisering, den ökade integrationen och dess effekter samt ex den snabba utvecklingen av tekniken och hur det påverkar antalet drabbade?

Jag tycker det finns en hel del faktorer som motsäger dagens statistik, vad tycker du?

 

 

 

Telefonförbud på rasterna hindrar inte mobbning

Oberoende vad en skola bestämmer tror jag inte man slipper undan mobbning

Eleverna i Sjundeå svenska skola får för närvarande tex inte använda sina mobiltelefoner under skoldagen. Förbudet gäller både under lektionstid och på raster. Som vi alla vet kan telefoner och olika applikationer användas i undervisningssyfte. Den svårare frågan gäller vilken policy skolorna skall ha mellan lektionerna och på rasterna?

Vad tycker ni?

Det man kan fundera på är hur det går för barn som redan är ensamma, i fall de eleverna ändå får använda mobiltelefonen fritt under rasterna.

– Blir det så att ensamma barn sitter med sin telefon och blir ännu mera ensamma?

Ett argument som används för att förbjuda telefoner är risken för ökad mobbning.

Jag är övertygad om att oavsett vad en skola fattar för beslut finns mobbningen kvar. Inte heller tror jag att man kan få en sjuåring att förstå det här. Man får ju inte ens vuxna att förstå det.

Skolan har såklart ett ansvar att lära barnen vett och etikett, men samtidigt kan vi inte ösa över allt ansvar på lärarna. Föräldrarna och familjerna har också sitt ansvar. Tekniken går så fort framåt och jag tror inte att vuxna, varken lärare eller föräldrar, hänger med i utvecklingen.

 

Så motverkar du mobbning på arbetsplatsen – 3 konkreta tips!

Minst en av tio har någon gång blivit utsatt för mobbning på jobbet, som att man känt sig utesluten, ignorerad eller illa behandlad. Och det är vanligast på arbetsplatser med hög arbetsbelastning, luddig arbetsfördelning, oklara roller och otydligt ledarskap.

Här kommer 3 bra tips på vad du kan göra för att motverka mobbning:

1.Håll utkik efter tidiga tecken, som skitsnack och undanhållande av information riktat mot en person. Kolleger som märker av beteendet kan hjälpa till, genom att bekräfta att de ser vad som pågår.

2. Håll samtalet levande. Hur har vi det på vår arbetsplats? Hur är klimatet? En chef ska klargöra regelbundet för personalen att mobbning inte accepteras.

3. Agera snabbt om du hittar tecken på kränkningar. Rapportera till din närmaste chef eller ditt skyddsombud. Chefen har ansvar att ta tag i problemet och sätta stopp. Samtal bör hållas med alla inblandade enskilt. Ofta behöver man ta hjälp från en oberoende part, till exempel företagshälsan. Den drabbade ska alltid erbjudas krisstöd.

#makeachange

Antidepressiva läkemedel kan öka självmordstankar hos unga

Antidepressiva läkemedel leder till en dubblerad risk för unga att bli aggressiva och få självmordstankar, jämfört med vuxna. Det visar en genomgång av flera studier som danska forskare har gjort. Den danska studien har gått igenom 70 europeiska studier, som tittat på flera olika typer av antidepressiva medel.

 

Antidepressiva läkemedel är ofta mycket bra, men de kan också ha biverkningar i form av aggressivitet, impulsivitet och till och med självmordsförsök. Det är oerhört viktigt att barn och unga människor är under uppsikt av specialister när de behandlas, och att behandlingen kompletteras med psykologiska metoder.

Bland de cirka 2000 barn, ungdomar och unga vuxna som deltog visar forskarnas genomgång att de unga hade en dubblerad risk för självmordstankar och aggressivitet när de fick antidepressiva medel. Detta jämfört med hur de vuxna reagerade på samma tabletter.

Man tror att detta beror på hjärnans utveckling, men ingen vet säkert. Man tror att den unga hjärnan reagerar på ett annat sätt än den vuxna hjärnan. Trots detta skrivs antidepressiva tabletter ut i större utsträckning nu än tidigare.

Andra studier visar att antidepressiva medel kan hjälpa personer från att låta bli att begå självmord, men på individnivå kan det vara svårare att dra korrekta slutsatser

Det borde verkligen satsas på att göra en bred studie och djup analys av myndigheter i Sverige för att få kunskap om vilken behandling som verkligen fungerar och är bra för unga.

 

OM DU ÄR EN MOBBARE

Om du mobbar någon behöver du fundera på hur det känns för den som blir mobbad. Fundera också på varför du gör det? De flesta som mobbar mår själva dåligt på något sätt. Det finns också de som mobbar utan att förstå att de gör någon illa.

VARFÖR MOBBAR DU?

Väldigt ofta har de som mobbar problem med sin självkänsla. Kanske är du avundsjuk på andra eller rädd att själv inte passa in? En del som känner sig osäkra tror att de blir säkrare om de får någon annan att känna sig osäker. Men att mobba någon gör inte att du blir säkrare på dig själv.

Om det är bra stämning i klassen eller kompisgruppen, är det inte vanligt med mobbning. Men om det ofta är konflikter och trist stämning i en grupp, är det vanligare att någon blir illa behandlad. Det kan också vara så att det inte finns tydliga regler i skolan om vad som är okej att göra och inte.

Mobbning behöver inte alltid handla om att någon medvetet vill göra någon annan illa. Vet du om du brukar bete dig på ett sätt som andra såras? Vet du om någon tar illa upp när du bara gör som du brukar? Vet du vilka saker som är olagliga att göra på nätet?

Om du kommer på att du är taskig, kanske du tänker ”jag skojade bara”. Det är en vanlig ursäkt för mobbning. Men det är aldrig ett roligt skämt om det får någon att må dåligt. Även om den du är taskig mot säger att det är okej, kan du ha sårat och fått den personen att må dåligt.

TILL DIG SOM BARA TITTAR PÅ

Mobbning handlar sällan bara om dem som mobbar. Ofta finns det personer runt omkring som inte gör något. Om du mobbar någon kanske du tänker att de personerna håller med eller tycker att du är häftig. Men ofta vågar de bara inte säga ifrån, fast de inte alls gillar det som händer.

HUR SLUTAR JAG ATT MOBBA ANDRA?

Om du mobbar andra behöver du fundera på varför. Är det osäkerhet som är orsaken? Är du rädd att inte passa in? Är du taskig mot någon för att du tror att andra tycker att du verkar cool då? Eller mobbar man för att alla andra gör det? I så fall kan du behöva prata med någon, till exempel på en ungdomasmottagning, för att få hjälp att bryta ditt beteende.

Det är också viktigt att fundera på hur den som du är taskig mot mår av mobbningen. Kanske tänker du att du är taskig för att du inte gillar den personen. Det är ändå bättre att vara schysst. Det betyder ju inte att ni måste bli bästa kompisar.

ATT TÄNKA PÅ

  • Fundera på hur personen du behandlar illa egentligen känner, oavsett vad personen säger.
  • Du kommer inte att må bättre själv bara för att du får någon annan att må dåligt. Om du själv har problem eller mår dåligt, finns det olika sätt att få hjälp.
  • Prata med någon vuxen som du litar på,  till exempel en skolkurator eller någon på en ungdomsmottagning.
  • Det kan vara ett brott att mobba någon. Det är till exempel ett brott att hota någon med misshandel eller hota med att sprida bilder på nätet utan att personen har sagt att det är okej.

VAR MED OCH STÖTTA VÅR UPPSTART

Dagarna går snabbt då jul och nyår står och väntar runt hörnet. Ingen vila, ingen ro då uppstarten av Make a Change ligger runt hörnet.

Igår hölls årets sista styrelsemöte där strategin för kommande månader och 2016 planerades för fullt.

Vi har fått många förfrågningar om man kan bidra redan nu och självklart kan du det. Via Swish nummer 123 083 3780 kan du from idag skänka valfritt belopp.

Varje krona gör skillnad!

ALLTFÖR MÅNGA BARN FAR ILLA

Julen är en av årets största högtider för de flesta barn, men för dem som lever i utsatta miljöer är det den absolut värsta tiden på året. Medan omgivningen är upptagen med firande och massa skratt drabbas barn som är offer för våldsbrott än hårdare under familjehögtider.

Nästan var FJÄRDE misshandel som anmäls i Sverige handlar om våld mot barn, ja ni läste rätt – var fjärde! De allra minsta människorna i samhället. Och dessutom de sköraste och mest försvarslösa.

Ändå är det bara en liten del av alla misshandelsbrott som anmäls. De flesta brott mot barn begås innanför hemmets väggar, i det tysta, där våldet inte syns. Mörkertalet är därför långt större än statistiken.

Våld mot barn är aldrig lagligt. De vet vi redan. Likväl pågår det varje dag, år ut och år in. När jag tar del av informationen i tidningar eller sociala medier ryser jag i hela kroppen, känner ett obehag men också ett stort medlidande. Men vad händer sedan? Tyvärr oftast ingenting. Våldet i de utsatta barnens liv fortsätter – och vi fortsätter med våra egna liv.

Jag skulle därför vilja uppmana alla er som kan och vill göra skillnad i er vardag att öppna era ögon. Agera när ni hör något konstigt från lägenheten ovanför, ser rädsla eller anar att något är fel när du ser barnet ute på gården. Våga fråga och finnas där, det är kanske just du som är barnets enda räddning.

Julen skall vara en högtid fylld av glädje för alla ❤

Ge aldrig upp!

I skolan fick jag för mig att allt inte stod rätt till. Jag var ung och jag hade inga speciella drömmar eller förväntningar på livet. Jag berättade eller visade inget till någon. Jag försökte bara vara mitt vanliga jag så att ingen skulle få veta.

Jag började tänka mycket på mitt förflutna och undrade, precis som alla andra, ”varför jag?”.

Studentskrivningarna närmade sig och prestationsångesten blev skyhög, jag visste att jag MÅSTE klara skrivningarna, eftersom alla andra gjorde det.

Sedan kom hösten och jag orkade varken träffa kompisar eller bry mig om skolan. Jag vakade på nätterna, hade svårt att sova och hade jag tur så sov jag några få timmar.

Jag pratade med någon enstaka kompis om hur jag kände mig men var väldigt duktig på att sticka huvudet i sanden. Jag gick motvilligt men frivilligt till en terapeut och där konstaterades det att jag hade symptom på depression och jag fick lite medicin utskriven. Mina tankar kretsade kring om terapi vore bra för mig så att jag kunde bearbeta  känslan av att inte räcka till och mobbningen.

Till psykologen gick jag utan att någon visste, min mamma visste i och för sig att jag varit där någon gång men jag sa att det inte var något för mig.

Jag tänkte hela tiden att livet går vidare och du klarar det här utan att någon behöver prata dig tillrätta. Jag hade självklart fel och jag hamnade till sist många, många år senare i stolen igen. Nu ligger känslan och allt vad det innebar  bakom mig och jag kan nu sikta in mig på nya möjligheter och drömmar, såsom alla i ungdomsåren borde få. Jag är tillbaka, kanske inte som mitt gamla jag men som en ny människa.

Nu är detta några år sedan men ännu idag har jag en del svackor, speciellt på hösten men jag kämpar mig igenom dem med hjälp av mitt arbete, de närmaste och försöker blicka framåt.

Kom ihåg att aldrig ge upp! Det finns ett ljus i tunneln.

Mobbning på skolor och i sociala medier är vardag för många

Ett bra självförtroende är en väldigt bra egenskap som många får jobba länge på. Att bygga det utifrån ingenting kräver sin utmaning.

Duger jag? Räcker jag till? Det är frågor som har cirkulerat i mitt huvud under större delen av mitt liv. När man inte känner sig ”bra nog” är det inte lätt att bygga en bra självkänsla.

Jag har alltid trott att jag aldrig skulle lyckas. Därför har jag satt oerhört höga krav på mig själv. En stor låga väcktes inom mig och istället för att fortsätta brytas ner, tänkte jag visa omvärlden att jag kan lyckas.

Jag skall ta mig till toppen. Inte genom att trampa på andra utan istället genom att att ta med mig andra på vägen.

Jag har en brinnande eld inom mig som vill så mycket. Jag vill förändra världen, jag vill ge hopp till de som inte känner någon låga, jag vill ge hopp till människor som möter samma öde som jag gjorde. Jag vill vara där och berätta för dem att det kan bli bra, vägen dit är bara lite längre.

Samhället debatterar ofta om att vi ska hjälpa de svaga och att vi har en bra välfärd i Sverige. Men denna välfärd missar barn och vuxna som far illa och allt för många väljer att ta sitt eget liv för att ingen finns där.

Jag gick i mellanstadiet när jag inte såg någon utväg och trodde att livet inte var värt att leva för en sån som mig. I dag är jag så oerhört tacksam för att jag hittade mod att leva. I dag är jag en lyckligare person och jag lyckas bättre och bättre för varje dag som går.

Totalt tog 1 531 personer livet av sig under 2014, det är ett liv för mycket. 49 stycken av dessa barn och ungdomar var bara 10-19 år gamla. Det är en siffra på en åldersgrupp som bör gör ont i alla som läser det. De har hela livet framför sig. Det skall inte finnas en enda person som tar livet av sig, ingen!

Dagens ungdomar har det tufft. Det är inte bara hemma det kan vara svårt. Mobbning på både skolor och sociala medier är en vardag för allt för många. En kombination av dessa kan vara förödande. Jag försöker varje dag att lära mina barn, andras barn och vuxna rätt och fel, både i det verkliga livet och på sociala medier. För vi får inte glömma att våra barn lever minst lika mycket på de sociala medierna som vi gör i verkligheten. Och vi får inte missa något oavsett vart vi befinner oss.

Människor är duktiga på att hålla saker hemliga, tro mig jag vet.

Tillsammans kan vi göra skillnad, tillsammans kan vi lära våra barn vad som är rätt och fel. Och tillsammans kan vi sluta blunda för människor som far illa.

Vänd aldrig ryggen till, aldrig någonsin!