Etikettarkiv: internet

ATT HACKA PÅ NÅGON ANNAN ÄR ETT ENKELT SÄTT ATT SKAFFA SIG BÄTTRE SJÄLVKÄNSLA

Ett kontroversiellt uttalande i sociala medier kan på bara några minuter spridas till tusentals, ja hundratusentals människor och generera en lavin av reaktioner. Ibland blir kritiken mycket hård och övergår till hån och regelrätta hot. Delningar och kommentarer leder till att händelsen hamnar allt högre upp bland sökmotorernas träffar. När en sådan trend har kommit i rullning är den nästan omöjlig att vända.

Anonymitet reducerar ansvaret ytterligare och det kan räcka med att en person tänjer på gränserna för att många fler ska följa efter. Avsaknaden av en ledare som är ytterst ansvarig för konsekvenserna innebär också att det inte finns någon fungerande broms när väl drevet har startat. Det fysiska avståndet till de vi kommunicerar med påverkar också hur vi tolkar inlägg och kommentarer.

När vi möts öga mot öga finns andra sammanhang, vi läser in fler nyanser och tolkar ansiktsuttryck. Ju mindre information vi får, desto mer fyller vi i själva. På nätet kan det räcka med ett namn eller ett uttalande för att vi ska placera in någon i en redan färdig kategori med till­hörande egenskaper. Och när vi väl har skaffat oss en uppfattning är vi beredda att göra mycket för att bekräfta att den stämmer.

Att däremot göra motsatsen kräver mer tid och energi. Vi människor verkar vara riktiga latmaskar. Till och med en ursäkt kan få den som kritiserar att bli stärkt i sin avsky. När den som begått handlingen erkänner sitt fel kan det ses som ytterligare ett bevis för att jag har rätt.

Så länge vi slipper att se mänskliga reaktioner är det lättare att uttrycka sig nedsättande eller aggressivt. Vi skulle kunna illustrera det med bruket av drönare. Det har visat sig att soldater som dödar via en dator lider inte av lika svåra trauman och samvetskval som de som deltar i fysiska strider.

Men vad är det egentligen som driver oss att attackera andra människor på nätet?

Ett enkelt sätt att skaffa sig självkänsla är att hacka på någon annan. Vi strävar främst efter att skapa skillnad i status. Lyckas jag trycka ner en annan person så känner jag mig bättre. Kan jag i samma veva få gillande från and­ra höjs min självkänsla ännu mer.

En vanlig reaktion när man är utsatt för ett utbrett förakt är att man börjar tänka på vad det kan få för långtgående konsekvenser i livet, vilket kan leda till ångestattacker. Ångest är en känsla som är konstruerad för att motivera oss att göra någonting och det enklaste är att fly. Sen finns det förstås andra alternativ, till exempel att förneka, förklara eller försvara.

Att slänga iväg ett ogenomtänkt uttalande för att släta över något kan i värsta fall bara ge elden mer bränsle. Å andra sidan är det viktigt att förklara sitt uttalande innan endast en sanning hinner etableras kring vad man egent­ligen menade.

Det finns förstås inte ett enkelt svar på hur man bör agera, men jag skulle säga att det är viktigt att prata med andra som kan ge perspektiv. Försök att inte förstora händelsen för mycket. Även om det kan vara nästintill outhärdligt i stunden så kommer det att ebba ut.

Samtidigt kan det som utspelar sig i sociala medier arkiveras i sökmotorer som Google, vilket gör det inträffade sökbart för lång tid framåt. Det kan påverka människors uppfattning om dig och påminna om ett gammalt trauma om och om igen. På så sätt kan en enstaka kränkning på nätet motsvara flera år av traditionellt trakasserande

Tänk efter mer än två gånger!

 

 

 

NÄTMOBBNINGEN ÖKAR

Allt fler fall av nätmobbning rapporteras av medierna. Denna form av mobbning sker oftast utanför skolan, men den har ändå oftast en anknytning till skolan. Många fall av mobbning startar via nätet då det sprids rykten, osanningar förtal m.m.

Nätmobbning anses ibland fortfarande vara en ny form av mobbning som växer snabbt och orsakar gigantiska problem i skolan och i övriga samhället. Mobbningen tar sig ett större utrymme i form av att det fortgår även utanför arbetsplatsen, skolan och dess korridorer.

Nätmobbaren klarar sig ofta ifrån att bli upptäckt då den kan vara anonym eller använda sig av andra namn. Media talar också om flickors utsatthet på nätet, här handlar det ofta om att flickors interaktioner är större på nätet när det gäller mobbning och sexuella trakasserier.

I och med att nätmobbning sker via internet och mobiler har problemet fått ett stort utrymme på våra arbetsplatser, i skolan och på andra ställen vi befinner oss. Kommunikationen är blixtsnabb och det är lätt att skapa grupper med anhängare som riktar sig mot en enskild individ. Många känner sig kränkta via sms och andra utlägg via internet, men glöm inte att allt som läggs ut på nätet kan spåras.

Nätmobbning liknar vanlig” mobbning men har några väsentliga skillnader. För det första ser mobbaren inte hur offret reagerar när det blir kränkt.  Mobbaren tror inte det är lika farligt eller hemskt när man inte förstår eller ser effekten av det man gjort. För offret är det dock exakt samma upplevelse, men den största skillnaden är att ofta får offret inte veta vem det är som mobbar. Detta kan upplevas som än mer kränkande för man vet inte vem man kan lita på.

För det andra är nätmobbning något som kan pågå dygnet runt, även nattetid blir offren ofta utsatta för hot och kränkningar. Dessutom är spridningseffekten betydligt större då ”hela världen” kan se vad som händer!

Om man är utsatt för mobbning i skolan är det större risk att man även blir mobbad på nätet. Undersökningar visar att det är främst tjejer runt 12-13 år som är mest utsatta på nätet. Man kan som kompisar tex byta lösenord med varandra och ha ganska roligt med att låtsas vara varandra. När man vid ett senare tillfälle blivit ovänner kan man missbruka ett lösenord och låtsas vara någon annan och på så sätt sprida falska rykten, lägga ut kränkande bilder eller liknande. Man förstår inte riktigt konsekvensen av det man gör som mobbare, det blir en spännande ”lek” som slutar med att någon blir allvarligt sårad och ledsen.

Nätmobbning bidrar till oväntade konsekvenser och effekter. Spridningseffekten på nätet är obegränsad; alla kan se, läsa och vidarebefordra. Därför är det viktigt att som chef, lärare eller vuxen att ta alla engångstillfällen på allvar, då man inte kan göra någon skillnad på engångshändelser och upprepade handlingar vad det gäller nätmobbning.

Den som utsätter någon annan för nätmobbning tror sig som sagt ofta kunna vara anonym men så är det inte. Allt som läggs ut på nätet kan spåras till personen via den IP-adress som skickat informationen. Det går dessutom att blockera den som mobbar, även om mobbaren tyvärr ofta hittar nya vägar att fortsätta.  Med dagens utveckling går det idag också att gömma sig bakom teknik som tyvärr gör det svårare att spåra upp förövaren.

Polisens IT-rotel säger att nätmobbningsbrott blir allt vanligare, men att det är många som aldrig anmäler. Därmed blir det också allt svårare att sätta in resurser. Det är viktigt att alla tar detta på största allvar och arbetar förebyggande, då det visar sig att attityder och hur man beter sig i skolan ofta hänger ihop med nätmobbning.

Ett förebyggande arbete kommer dock aldrig stoppa denna form av mobbning helt, men det är däremot viktigt att veta hur man handlar vid situationer då nätmobbning uppstår.

Dokumentera och spara alltid bilder, hot och kränkningar som du blir utsatt för på nätet. Och viktigast av allt anmäl alltid övergreppen till polis och ansvarig lärare, förälder eller chef.