Etikettarkiv: vuxenmobbning

Dålig stämning smittar lätt.

Otrevliga kollegor har stor påverkan på arbetsklimatet. Skälet är att vi gärna tar efter ohövligt beteende.
Det kan handla om nedsättande kommentarer, uteslutning eller att någon använder en otrevlig ton. Småtaskiga saker, som är subtilare än ren mobbing, och som faller under radarn för det som är otillåtet.
I Sverige har det gjorts mycket forskning kring mobbing. Där finns en stor medvetenhet i dag. Men mindre systematiska och otydligare otrevligheter kollegor emellan är ett mer outforskat område.
Flera amerikanska studier visar att just ohövlighet mellan människor på arbetsplatsen är en grogrund för grövre former av kränkningar. Därför ville vi undersöka effekterna av den här formen av otrevligheter även i Sverige, berättar hon.
I studien har närmare 6 000 personer svarat på frågor om hur de påverkas av olika former av kränkande beteenden från kollegor. Tre fjärdedelar av de som svarat på enkäten har blivit utsatta för ohövlighet upp till två gånger om året.
Den som blir utsatt tar illa vid sig. Mental ohälsa, minskad arbetsglädje och sämre prestation är exempel på konsekvenser på sikt. Men kanske mer överraskande är att de kollegor som bevittnar ohövlighet gärna tar efter sina arbetskamrater.
Ohövligheten smittar, och det gör att det lätt blir en ond cirkel av otrevligt beteende på jobbet. Att utbredd ohövlighet blir en gynnsam miljö för allvarliga kränkningar och mobbning gör det viktigt att bryta
mönstret. Samtidigt kan diffusa kränkningar vara svåra att upptäcka och därmed också knepigare att komma tillrätta med. Det handlar ju inte om aggressiva kränkningar och trakasserier som det är lätt att peka på.
Men att göra både chefer och personal medvetna om att dåligt beteende faktiskt smittar kan vara en väg att gå. Vet man att ohövlighet kan orsaka en ond spiral låter man kanske bli. De flesta vill inte medverka till en dålig arbetsmiljö. Smittar då inte trevligt beteende i lika hög grad?
Det vet jag inte, men att vara trevlig är förstås ett sätt att inte själv vara med och bidra till en dålig arbetsmiljö.
Amerikanska forskare har i sina studier visat att ohövlighet är ett problem som ökat på arbetsplatserna de senaste åren. De pekar på förklaringar som stress på grund hårt bantade organisationer, högt tempo och osäkra arbetsförhållanden.

Mobbning är ett missvisande ord.

För den som är utsatt handlar det verkligen om psykisk terror.
Ifrågasättandet varför någon eller några på fullt allvar vill förstöra för den de utsätter för denna behandling är ofta väldigt svårt att förstå. Den som är utsatt förstår ofta inte vad som kommer att hända, och den som börjat med sin psykiska terror har startat något som aldrig kommer att ta slut.
Kränkande behandling förekommer i alla miljöer, på arbetsplatser, i ideella föreningar, bland grannar, inom familjen osv. dessutom är det ett mycket effektivt vapen som man använder sig av i krig. Ja du läste rätt, krig!
Kränkande behandling är en sjuk företeelse, och att som utsatt reagera på kränkande behandling är en normal reaktion på en onormal situation.
Att bli sjukskriven, få sitt liv förändrat eller förstört och i värsta fall leda till självmord är symtom på en företeelse som måste uppmärksammas mycket mer, men framförallt bekämpas.
Människor som under lång tid blir utsatta för kränkande behandling får ofta väldigt dåligt stöd och hjälp från arbetskamrater, vänner och chefer. En omgivning som låtsas att inte se, som negligerar, som ”låt han/hon hålla på”, ”bry dig inte om det där”, ”det bästa nu är att gå vidare”. Mobbaren utnyttjar skickligt situationen, den där tystnaden som ger ett indirekt stöd för fortsatt mobbning.
Kostnaderna för samhället är såklart mycket stora. Mobbning leder bl.a till långa sjukskrivningsperioder och rehabilitering som kan pågå i flera år. Men det viktigaste kommer sällan i fokus, den enskilde individens lidande, det sociala livet och den personliga ekonomin som ofta raseras.
Vi alla vet att om man får ett benbrott vänder man sig till vanligtvis till ortopeden. Om man får något i ögat vänder man sig till ögonkliniken och om man måste operera sig vänder man sig till kirurgen.
Men om man varit utsatt för kränkande behandling under lång tid och behöver hjälp, vart vänder man sig då? Det är egentligen ingen som riktigt vet!
Det som vi däremot vet är att det är viktigt att man snabbt får hjälp. Inte ens den drabbade själv förstår hur allvarligt det kan bli om man utsätts för kontinuerlig kränkande behandling. Människor som inte får hjälp och stöd utvecklar väldigt lätt posttraumatiskt stress där veckor och månader blir till år som leder till men för livet.
Snälla lyft blicken! Vi måste bli bättre på att ta hand om varandra istället för att fortsätta skada pga olikheter och vår egen osäkerhet. Vi har kapacitet att skapa ett bättre skyddsnät för alla drabbade, den stora frågan är varför detta inte görs?